Etapplopp/Etape på Bornholm

Idag startade Etapploppet på Bornholm. Det är ett maraton som är uppdelat i etapper under fem dagar. Vuxna springer en totalt sträcka på 42,195 km som är den klassiska maratonsträckan och startar i Hasle.

Sträckorna som loppet går på är valda så att du ser den varierande naturen, de vita stränderna i Dueodde, skogen i Almindingen och de branta och klippiga kustlinjen i Hammeren.

Barn upp till 14 år springer dag 1, 3 och 5 vilket blir en sträcka på 10,549 km som är 1/4 av ett helt maraton.

Related Topics

  • Etapplopp/Etape på Bornholm
    Idag startade Etapploppet på Bornholm. Det är ett maraton som är uppdelat i etapper under fem dagar. Vuxna springer en totalt sträcka på 42,195 […]
  • Snabbfärjan – Nedsatt hastighet
    Bornholmstrafikkens snabbfärja som går mellan Ystad och Rønne har tekniska problem och seglar därför med nedsatt hastighet. Detta medför förseningar i tidtabellen. Har du […]
  • Bornholms medlåldersmarknad
    Idag startade riddarturneringen på Bornholms medelålderscenter. Riddarna kommer att vara på plats till och med den 5:e juli. En sand fryd for øjet når […]

Are you lost? We are here to help

Contact WenSolutions for the enquiry

© All Rights Reserved.
Proudly powered by Wordpress | Travel Init by WEN Solutions.