Etapplopp/Etape på Bornholm

Idag startade Etapploppet på Bornholm. Det är ett maraton som är uppdelat i etapper under fem dagar. Vuxna springer en totalt sträcka på 42,195 km som är den klassiska maratonsträckan och startar i Hasle.

Sträckorna som loppet går på är valda så att du ser den varierande naturen, de vita stränderna i Dueodde, skogen i Almindingen och de branta och klippiga kustlinjen i Hammeren.

Barn upp till 14 år springer dag 1, 3 och 5 vilket blir en sträcka på 10,549 km som är 1/4 av ett helt maraton.